Etter åpningen vil det arrangeres en vandring til alle tavlene hvor historien fortelles. Vandringen avsluttes på Mæhlumsvollen hvor Morten Jostad framfører O.A. Vinjes tale fra hesteutstillingen i 1859.