Øyer Legekontor og Tretten legekontor har reduserte åpningstider i jula.
Ber derfor om at alle som må fornye resepter gjør det snarest.


Ved behov for lege i jula, kan følgende legekontor kontaktes på de ulike dagene:

24. desember fram til kl. 12: Øyer legekontor
27. desember: Øyer legekontor
28. desember: Øyer legekontor
29. desember: Tretten legekontor
30. desember: Tretten legekontor
31. desember fram til kl. 12: Tretten legekontor

Utenom disse åpningstider, må du henvende deg til legevakten.