23/12: Tretten legekontor 
27/12: Tretten legekontor
28/12: Tretten legekontor
29/12: Øyer legekontor
30/12: Øyer legekontor
 
Det kontoret som har åpent har vakt for hele kommunen. 
 
Øyer legekontor: tlf. 61247100
Tretten legekontor: tlf. 61268200
 
Legevakt utenom åpningstid: Tlf. 116117. Ved akutt behov for hjelp, ring 113.
 
Vi oppfordrer alle til å fornye resepter i god tid før jul, gjerne via vår sms-tjeneste: www.trettenogoyerlegekontor.no