Med hjemmel i vegtrafikkloven § 7, innføres det aksellastrestriksjoner på kommunale veger fra torsdag 06.04.2020 kl. 07.00, med unntak for melkebil, renovasjonsbil, rutegående persontransport og akutt vegvedlikehold. Aksellast i teleløsningsperioden er 6 tonn, og innføres for følgende veger:

  • KV 1610 Gamlevegen fra FV2560 til Granrudvegen (KV1680)

  • KV 3147 Haugsgutua

  • KV 3170 Kramprudvegen

  • KV 4150 Bjørnstadvegen

  • KV 5960 Turrmoen

  • KV 4401 Flåtåmovegen

Restriksjonene gjelder inntil de blir opphevet ved ny annonse og på Øyer kommunes nettside. Restriksjonene vil ikke bli kunngjort ved skilting.

Dispensasjon for delbar last vil ikke bli gitt. Søknad om dispensasjon sendes Statens vegvesen, region øst. Søknad sendes på www.vegvesen.no (Vegsak), for nærmere opplysninger tlf. 02030 (Sentralbord).
Opplysninger for øvrig kan fåes ved henvendelse til Øyer kommune i tlf. 612 68100 eller Vegtrafikksentralen i tlf. 175.