Med hjemmel i vegtrafikkloven § 7, innføres det aksellastrestriksjoner på kommunale veger fra mandag 17.04.2023 kl. 07.00, med unntak for melkebil, renovasjonsbil, rutegående persontransport og nødvendig vegvedlikehold.

Aksellast i teleløsningsperioden er 6 tonn, og innføres for følgende veger:

  • KV 1610 Gamlevegen fra FV2560 til Furuvegen (KV1580)
  • KV 3170 Kramprudvegen
  • KV 4150 Bjørnstadvegen
  • KV 5960 Turrmoen
  • KV 4401 Flåtåmovegen

 

Restriksjonene gjelder inntil de blir opphevet ved ny annonse og på Øyer kommunes nettside. Restriksjonene vil ikke bli kunngjort ved skilting.

Dispensasjon for delbar last vil ikke bli gitt.

Søknad om dispensasjon sendes Statens vegvesen, region øst. Søknad sendes på www.vegvesen.no (Vegsak), for nærmere opplysninger tlf. 02030 (Sentralbord).


Opplysninger ellers kan fås ved henvendelse til Øyer kommune i tlf. 612 68 100 eller Vegtrafikksentralen i tlf. 175.