Aksellast i perioden for teleløsning er 6 tonn, med unntak av Kv Aasletta- Korsen-Nermo/xFv361, Industrivegen, Lågenvegen og Kv Bådstø – Stav 10 tonn.
Restriksjonene gjelder inntil de blir opphevet ved ny annonse. Restriksjonene vil ikke bli kunngjort ved skilting.
Unntak for viktige transporter gjelder som tidligere (se Vegliste for 2005). Dispensasjon for delbar last vil ikke bli gitt. Søknad om dispensasjon sendes Statens vegvesen Region øst, fax nr 61271002. Nærmere opplysninger kan fåes ved henvendelse til Øyer kommune i tlf. 61268100 eller Vegtrafikksentralen i tlf. 175