Med hjemmel i vegtrafikkloven §7, innføres det aksellastrestriksjoner på kommunale veger fra fredag 01.04.16 kl. 07.00, med unntak for melkebil, renovasjonsbil og rutegående persontransport. Aksellast i teleløsningsperioden er 6 tonn, med unntak av Kv Aasletta- Korsen-Nermo/xFv361, Industrivegen, Lågenvegen og Kv Bådstø – Stav (10 tonn).

Kv Kjørkjebakken på Tretten unntas fra restriksjonene hvor aksellast er BkT8.

Restriksjonene gjelder inntil de blir opphevet ved ny annonse. Restriksjonene vil ikke bli kunngjort ved skilting.

Unntak for viktige transporter gjelder som tidligere (se Vegliste for 2005). Dispensasjon for delbar last vil ikke bli gitt. Søknad om dispensasjon sendes Statens vegvesen, region øst, fax nr 612-71002. Nærmere opplysninger kan fåes ved henvendelse til Øyer kommune i tlf. 612-68100 eller Vegtrafikksentralen i tlf. 175.