Aksellastrestriksjonene som ble innført på kommunale veger fra 1.4.16,

oppheves med virkning fra 14.5.16 kl. 06.00, med unntak av Bjørnstadvegen.

 

For Bjørnstadvegen oppheves aksellastrestriksjonen fra 28.5.2016 kl. 06.00.