Med hjemmel i vegtrafikkloven § 7, innføres det aksellastrestriksjoner på kommunale veger fra mandag 29.03.2021 kl. 07.00, med unntak for melkebil, renovasjonsbil, rutegående persontransport og akutt vegvedlikehold. Aksellast i teleløsningsperioden er 6 tonn, og innføres for følgende veger:
 
KV 1610 Gamlevegen fra FV2560 til Granrudvegen (KV1680)
KV 3147 Haugsgutua
KV 3170 Kramprudvegen
KV 4150 Bjørnstadvegen
KV 5960 Turrmoen
KV 4401 Flåtåmovegen
 
Restriksjonene gjelder inntil de blir opphevet ved ny annonse og på Øyer kommunes nettside. Restriksjonene vil ikke bli kunngjort ved skilting.
Dispensasjon for delbar last vil ikke bli gitt. Søknad om dispensasjon sendes Statens vegvesen, region øst. Søknad sendes på www.vegvesen.no (Vegsak), for nærmere opplysninger tlf. 02030 (Sentralbord). 
Opplysninger for øvrig kan fåes ved henvendelse til Øyer kommune i tlf. 612 68100 eller Vegtrafikksentralen i tlf. 175.