Helsedirektoratet vil med dette informere om at tilskuddsordningen "Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet" (tidligere Aktivitet for seniorer og eldre) for 2019 er kunngjort på Helsedirektoratets hjemmeside https://helsedirektoratet.no/tilskudd/aktivitetstiltak-for-a-motvirke-ensomhet-og-passivitet-tidligere-aktivitet-for-seniorer-og-eldre

Hvem kan søke: Kommuner, Fylkeskommuner, Stiftelser, Organisasjoner, Kommunale/ fylkeskommunale foretak.

Søknadsfristen er 8. januar 2019.