Aktivitetsuka er et gratis sommerferietilbud for barn og unge bosatt i Øyer. Aktivitetsuka arrangeres hvert år i sommerferien. 

Inkluderende møteplass

Terskelen for å kunne delta er lav og aktivitetsuka skal være en god, sosial og inkluderende møteplass, der barn og unge kan bli kjent med hverandre, gjøre morsomme og kanskje litt utfordrende ting sammen. 
 
Aktivitetsuka er et samarbeid mellom frivilligsentralen, flyktningetjenesten, helse og familietjenesten, ungdomsklubben, kulturskolen og kirkekontoret i kommunen, der alle bidrar med stillingsressurser og utstyr. 
 

Påmelding

Påmelding skjer via informasjon som blir sendt til foresatte fra skolene via Visma.
 
Spørsmål om Aktivitetsuka kan rettes til ungdomskonsulent og aktivitetskoordinator Øyvind Arnold Selnes