Nå er det skolestart og elevene kommer tilbake til skolen etter en lang sommerferie. Vi hos Statsforvalteren vil minne om at alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser.

Retten til trygt og godt skolemiljø
Vi relanserer i disse dager våre informasjonsfilmer om retten til et trygt og godt skolemiljø og hvilken rolle Statsforvalteren har i saker om skolemiljø. Filmene kan egne seg til visning for elever og i møter med foreldre.
Retten til et trygt og godt skolemiljø - YouTube
Statsforvalterens saksbehandling i skolemiljøsaker - YouTube

 

Barnets beste
Hensynet til barnets beste er et rettslig prinsipp i alle handlinger som berører barn. Når barnets beste skal vurderes er det flere forhold som kan virke inn. Hvordan kan vi jobbe med dette i skolemiljøsaker? Vi relanserer våre to episoder om temaet. I filmene snakker to rektorer om sine erfaringer og tanker rundt temaet sammen med Inger Bergkastet fra Høgskolen i Innlandet. Vi oppfordrer til å bruke filmene som utgangspunkt for drøftinger i lærerkollegier rundt om på skolene i Innlandet.
Barnets beste i skolemiljøsaker | Statsforvalteren i Innlandet

Vi ønsker elever, foreldre og ansatte ved alle skoler i Innlandet en riktig god start på skoleåret 2023/2024. Dersom det er behov for å ta kontakt med oss, finner dere kontaktinformasjon her.

 

Hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til kan du ta kontakt med statsforvalteren.

Under finner du to korte informasjonsfilmer.

Den første filmen informerer om retten til et trygt og godt skolemiljø og hva skolens oppgaver er.

Den andre filmen informerer om hvordan statsforvalteren arbeider med skolemiljøsaker.

Film 1: Rett til trygt og godt skolemiljø og skolens oppgaver

Film 2: Statsforvalterens oppgaver når saker meldes til dem

Opplever du at ditt barn ikke har det trygt og godt på skolen så si fra til rektor slik at vi i fellesskap kan finne ut hva vi kan gjøre med det.