Hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til kan du ta kontakt med statsforvalteren.

Under finner du to korte informasjonsfilmer.

Den første filmen informerer om retten til et trygt og godt skolemiljø og hva skolens oppgaver er.

Den andre filmen informerer om hvordan statsforvalteren arbeider med skolemiljøsaker.

Film 1: Rett til trygt og godt skolemiljø og skolens oppgaver

Film 2: Statsforvalterens oppgaver når saker meldes til dem

Opplever du at ditt barn ikke har det trygt og godt på skolen så si fra til rektor slik at vi i fellesskap kan finne ut hva vi kan gjøre med det.