Alle oppfordres til å følge rådene fra nasjonale og lokale helsemyndigheter på hvordan vi skal oppføre oss overfor andre for å begrense/hindre smittefare. Vi er i ei tid på året hvor det er stor aktivitet i organisasjonslivet i bygda med bl.a. årsmøtevirksomhet. Dere som sitter i kommunestyret er engasjerte folk og sikkert delaktige i mye av det som skjer; Bidra til en felles dugnad i å begrense smitten så mye som mulig.