ALLEMED-dugnad

ALLEMED
ALLEMED er et dialogverktøy som tematiserer barns rett til fritid og barrierer for deltagelse, med særlig vekt på økonomi som barriere. Verktøyet består av dialogkort og en fastsatt kjøreplan bestående av fem trinn. Diskusjonsprosessen kalles "dugnad". Målet med ALLEMED-dugnaden er å skape en felles bevissthet og komme frem til konkrete ideer til hva som skal til for å få barn og unge med i fritidsaktivitet.

Øyer kommune gjennomførte ALLEMED-dugnad 17. november 2021. Her stilte kommunalt ansatte, politikere, ungdomsrådet, ungdomsklubbstyret og frivillige organisasjoner.
Referat (DOC) (PDF)
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

Ønsker din organisasjon å få bistand til å holde en ALLEMED-dugnad? Ta kontakt med aktivitetskoordinator Øyvind Arnold Selnes på e-post: oyvind.arnold.selnes@oyer.kommune.no eller telefon: 97634550

BUA - utlånssentral for fritidsutstyr

LOGO

BUA Øyer er en utlånssentral der alle kan låne utstyr til sport, spill, tur og lek. BUA har både typisk spørtsutstyr som ski og skøyter, friluftsutstyr som telt, sovepose, fjellsko og sekk, utstyr til ballspill og hageleker, samt mye, mye annet moro!

Les mer om BUA Øyer og registrer deg som lånetaker her.

Friplasser i kulturskolen

Øyer-Kulturskole logo 40 år.jpg

Øyer kulturskole kan gi friplasser til bl.a. barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt. Friplass søkes samtidig som søknad til elevopptak.

Les mer om Øyer kulturskole, kriterier for friplass og søknadskjema.

Hafjell Alpinsenter

Isa

Hafjell Alpinsenter gjentar suksessen med å gi alle elever ved barneskolene i Øyer kommune gratis sesongkort for sesongen 2023/2024! 
Tilbudet gjelder alle barn i kommunen, til og med 7. trinn. Sesongkortet må hentes ut innen 10. desember og elevene kan selv komme og hente sesongkortet sitt i billettsalget i Hafjell Alpinsenter. For de som ikke har Axess-kort fra før, må dette kjøpes for kr 75,-.

Hafjell Alpinsenter har i år senket prisen på sesongkort for alle elever ved Øyer ungdomsskole, til 1765,-!
Sesongkortet betales og hentes i billetten hos Hafjell Alpinsenter. For de som ikke har Axess-kort fra før, må dette kjøpes for kr 75,-.

Inluderingsfondet

inkluderingsfondet LOGO.png

Organisasjoner kan søke om inkluderingstilskudd for å bidra til at barn og unge kan delta i organisert fritidsaktivitet, uavhengig av familiens kulturelle og økonomiske bakgrunn. Målet er å inkludere barn og unge som ikke deltar i dag eller som står i fare for å falle utenfor, inn i organisasjonens ordinære aktivitetstilbud. Informasjon om Inkluderingsfondet og søknadsskjema finner du her.

Muligheter for egenorganisert aktivitet

Aktivitetskart.JPG

I Øyer har vi mange områder der man kan leke, spille eller være på tur - enten helt uten utstyr eller med utstyr tilgjengelig i BUA Øyer.

Mange av disse aktivitetsområdene finner du i dette kartet.

Opplevelseskortet Øyer

Opplevelseskortet logo .pngOpplevelseskortet for barn og unge i Øyer kommune er et tilbud som gir gratis inngang på en rekke aktiviteter i Øyer og Lillehammer.

Hvem kan få tilbudet?
Målgruppen for tilbudet er barn og unge på mellomtrinn og ungdomsskole som lever i lavinntektsfamilier.

Hvordan får jeg kortet?
Opplevelseskortet deles ut etter behov av helsesykepleierne i skolehelsetjenesten. Det er ikke mulig å søke om å få kortet, men du kan kontakte helsesykepleier på din skole om du lurer på om du er i målgruppen.

Ta gjerne kontakt med Liv-Kari Enge på epost: liv-kari.enge@oyer.kommune.no, dersom du lurer på hvordan du kan få utdelt kortet.

Hva består Opplevelseskortet av?
Opplevelseskortet er en rekke gratisbilletter du kan benytte som inngang på forskjellige aktiviteter i Øyer og Lillehammer. Billettene fordeles etter mottagers interesse og sannsynlig bruk.

Oversikt over aktivitetstilbud finner du her. 

Oversikt over fritidstilbudet for barn og ungdom

Forside brosjyre

Det er ikke alltid så lett å få oversikt over hvilke fritidsaktiviteter som finnes i et lokalmiljø. Kultur har laget en oversikt over de vi kjenner til. Noen av disse fritidsaktivitetene er gratis å delta på. Si i fra til aktivitetskoordinator Øyvind Selnes om vi har oversett noen aktivitetstilbud!

Oversikten over alle fritidsaktivitetene finner du her.

Støttekontakt/fritidskontakt

Målsettingen med støttekontakt/fritidskontakt er å bidra til at de som ikke selv klarer å få en aktiv, sosial og meiningsfull fritid kan få assistanse til dette. Mer informasjon om støttekontakt/fritidskontakt og hvordan du søker finner du her. Tildelingskriterier for tildeling finner du her.

Transport

Trygt hjem.png

Trygt hjem er en taxi-ordning til ungdom mellom 15 og 21 år i Innlandet. Tilbudet gjelder natt til lørdag og søndag gjennom året. Les mer om ordningen og hvirdan du bestiller her.

UngINN

unginn_med_logo.jpg

UngINN-kortet er gratis og gjelder for alle ungdommer i Innlandet fra og med året du fyller 13 og ut året du er 21 år. UngINN gir rabatt på forskjellige kulturtilbud i hele fylket.

Med UngINN gjør Innlandet fylkeskommune det enklere for deg som ungdom å benytte deg av kulturtilbudene i Innlandet. De jobber med å lage nye avtaler, slik at UngINN skal gjelde for så mange arrangement som mulig og dekke mange ulike kulturformer.

Les mer om UngINN, rabattene og bestilling av rabattkortet her.

Verktøy for inkludering

ALLEMED logo

ALLEMED.no - utviklingsverktøy for organisasjoner

Med ALLEMEDs samtalekort blir det lettere å gå fra gode intensjoner til gode løsninger! Det blir lettere å se hvor hver enkelte organisasjon kan bli mer inkluderende og bidra til at flere barn får delta i aktivitet. 

Hvis din organisasjon ønsker å utvikle dere til en mer inkluderende organisasjon, kan dere bestille verktøyene helt gratis fra www.allemed.no Der finner dere også kjøreplan og andre nyttige råd. Om dere ønsker å få hjelp til å lede en slik workshop - en ALLEMED-dugnad - i deres organisasjon, kan aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom gjerne bidra! Ta kontakt på e-post: hilde.odden.rom@oyer.kommune.no

Barrierefri fritid.png

Barrierefri fritid - inkluderingsveileder for aktivitetstilbydere

Unge Funksjonshemmede lanserte høsten 2021 en veileder for aktivitetstilbydere og arrangører. I veilederen kan du lære mer om hvordan dere kan gjøre aktiviteten deres tilgjengelig for flest mulig, og sikre at færre barn og unge blir eksludert. Les mer om veilederen "Barrerefri fritid" her.

Aktivitetsguiden.png

Veien inn i fritidsaktiviteter

Tromsø Idrettsråd lanserte den digitale aktivitetsguiden i november 2020. Nettsiden har som mål å fremme kunnskap og forståelse for hva deltakelse i idretten innebærer, og utgjør et verktøy for for inkludering i idretten i Norge. Plattformen utgjør samtidig en ekstra støtte for idrettsråd, aktivitetsledere, familier, offentlige institusjoner, kommuner og andre som ønsker å hjelpe flere barn til deltakelse i idrett. Informasjonen på nettsiden er tilgjengelig på flere språk.

 

Økonomiske støtteordninger for organisasjoner

Vektskål med penger vs hjerte

Ungfritid har samlet en oversikt over støtteordninger for deltakelse i fritidsaktiviteter. Oversikt over ordninger som gir støtte i hele Norge eller kun i Innlandet finner du her.

Dere kan også søke Øyer kommune om støtte til ALLEMED-tiltak gjennom de kommunale kulturmidlene, Inkluderingsfondet eller tilskudd til tiltak for barn og unge.

 

Økonomiske støtteordninger for privatpersoner

Du kan søke økonomisk sosialhjelp til dekning av utgifter i forbindelse med fritidsaktiviteter. Les mer om ordningen og hvordan du søker her.Timglass med penger

Røde Kors og Coop Norga har gått sammen om å starte Heia IF, et prosjekt som gir barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier tilbud om å få dekket kostnadene ved å delta i fritidsaktivitet. Det kan søkes å dekke deltakeravgift som medlemsavgift, treningsavgift, kursavgift o.l. og egenandeler til cup/stevner for barn t.o.m. 18 år. Ansatte i skoler, helsestasjon, NAV og frivillige organisasjoner og andre kan søke på vegne av familien. Privatpersoner kan selv ikke søke. Les mer om ordningen her.