Vi tar et viktig skritt på veien til å inkludere allebarn og unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi, ved å ta i bruk ALLEMED. Vi er veldig glade for å kunne dele nyheten om at vi er 1 av 20 kommuner som blir tatt opp som samarbeidspartner i 2021/2022!

ALLEMED er et dialog- og handlingsverktøy som hjelper kommuner og frivillighet med å realisere Fritidserklæringen lokalt. Verktøyet tematiserer barns rett til fritid og barrierer for deltakelse, med særlig vekt på økonomi. 

Følg med på kommunens hjemmeside for oppdateringer på arbeidet.