Tilsynet hadde fokus på fire områder:

 

  • Om Øyer kommune sikrer barn i aldersgruppa 0 – 6 år forsvarlige helsekontroller i samsvar med nasjonale retningslinjer
  • Om Øyer kommune sikrer at helsestasjonstjenester  bidrar til at barn/familier med spesielle behov mottar et helhetlig tjenestetilbud.
  • Om Øyer kommune sikrer at helsestasjonen tilbyr tjenestetilbud til barn og foreldre tilpasset egen språkbakgrunn.
  • Om Øyer kommune sikrer at helsestasjonstjenesten gjennom kostholds rettledning arbeider for å forebygge feilernæring

Tilsynet pågikk i to dager med intervjuer og gjennomgang av dokumentasjon.

Her de fire ansatte, fra venstre Grete Harkinn, Stine Røssum Iversen, Kari Buskenes Ringstad og Inger Marie Walbø Johnsgård:

grete r harkinn_120x200.jpgstine_røssum_iversen.jpgkari.jpgInger-Marie_Johnsgård.jpg