Vi inviterer til en digital konferanse på Alzheimerdagen 21. september 2021. Det er første gang vi prøver dette som en streamet konferanse, men har tro på at det skal bli en fin dag, og en fin konferanse, selv om vi selvfølgelig hadde et ønske om at vi kunne møtes fysisk igjen. Vi tilbyr en dag med mange flotte foredragsholdere, viktige temaer, og sterke historier. Vi starter påmeldingen nå, og i år er det ingen begrensninger i antall deltakere. Les invitasjonen, og der finner du link til påmelding, program for dagen, og pris på konferansen. Alle som melder seg på vil motta en faktura. De som melder seg på vil også motta en link i forkant av konferansen, hvor de kan få tilgang til deltakelse på konferansedagen.
 
Link til :

Påmelding_klikk her.
   Invitasjon/program.
 
Velkommen til Alzheimerdagen 2021 – vi sees digitalt.