• Jodtabletter skal tas ved atomhendelse som medfører atomutslipp som rammer vår region. Sentrale myndigheter vil varsle og gi råd i tilfelle man skal ta tablettene.
  • Ved et atomhendelse har man svært liten tid på å få i seg tablettene hvis man skal oppnå ønsket effekt. Tablettene må helst tas innen fire timer.
  • Grunnen til at man skal ta jodtabletter er for å forebygge utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen på sikt – mekanismen er at jod fra tablettene da fortrenger radioaktivt jod som da føre til mindre strålebelastningen på kjertelen. Ved inntak av jod umiddelbart samtidig med eksponering for radioaktivitet så vil beskyttelsen være 95 %, mens hvis man venter tre timer er beskyttelsen bare 60 % - slik at det er viktig å være rask – og kravet er som sagt innen fire timer, men helst så raskt som mulig fra varselet går ut fra myndighetene.
  • De som er anbefalt å ta jod i en slik hendelse er først og fremst alle personer under 18 år, gravide og ammende kvinner – dette er de mest sårbare for kreftutvikling. Men det er anbefalt at alle personer under 40 år også har jodtabletter hjemme ettersom de også har en økt risiko for kreftutvikling etter radioaktiv eksponering. Etter 40 år er har man svært liten risiko og trenger derfor ikke ta tabletter.
  • Ettersom det er svært mange som skal ta tabletter samtidig på veldig kort tid så har man nå gått ut med anbefaling om hjemmelagring.
  • Kommunen har egne jodtabletter som er lagret ute på den enkelte barnehage og skole og som skal gis til barna der i tilfelle atomhendelse når barna er der. Når barna ikke er på skole/barnehage så er det altså foreldrenes/foresattes ansvar å ha jodtabletter i beredskap.
  • Dosering for ulike aldersgrupper står i informasjonsskrivet.
  • Foreldre må selv kjøpe jodtabletter apotek. Dette kan kjøpes reseptfritt.
  • Informasjon om dette sendes ut til helsestasjon, fastlegekontor, barnehagene og skolene i kommunen.

Informasjonsskriv fra Helsedirektoratet finner du her: