Kart- Trodal

Anleggsarbeidene i Trodal ifb. med ny veg mellom Kongsvegen – Gamlevegen er nå godt i gang og det vil bli økt aktivitet i området de neste ukene. Overskuddsmasser fra veglinjen skal transporteres og planeres ut i det tidligere grustaket og dette gjør at all ferdsel i det gamle gruveområdet nå ikke blir tillatt.

For gående mellom Kongsvegen – Gamlevegen må derfor den merkede stien sør-øst for anleggsområdet benyttes(merket med rød strek).

Det er ikke mulig å stenge av hele området, men stier vi bli stengt med gjerder og skilt med «anleggsområde, adgang forbudt» vil bli satt opp på strategiske steder. Vi henstiller publikum for egen sikkerhet å respektere oppsatte gjerder og skilt.