grete r harkinn.jpgGrete Roen Harkinn er helsesøster med ansvar for flyktninger i kommunen.

Mobil tlf. 482 66 298

 E-post: grete.roen.harkinn@oyer.kommune.no

 

 

 

 

anne_holth.jpg Anne Holth er helsesøster med ansvar for helsestasjon 0-5 år. Hun er kontaktperson for barnehagene på Tretten og helsesøster på Aurvoll skole.

Mobil tlf. 954 70 657

E-post: anne.holth@oyer.kommune.no

 

 

 

kari_buskenes.jpgKari Buskenes er helsesøster og avdelingsleder på helsestasjonen. Hun er også familieterapeut og tilbyr par- og familiesamtaler på helsestasjonen.

Mobil tlf. 482 80 643

 E-post: kari.buskenes@oyer.kommune.no

 

 

liv-kari_enge.jpgLiv-Kari Enge er helsesøster med ansvar for Solvang skole og Helsestasjon for ungdom.

Mobil tlf.: 469 05 174.

E-post: liv.kari.enge@oyer.kommune.no

 

 

inger-marie_johnsgård.jpgInger Marie Walbø Johnsgård er fysioterapeut for barn og unge. Hun er en del av helsestasjonens helhetlige tilbud til barn, foreldre, ansatte i barnehager og skoler med behandling, oppfølgings- og veiledningsansvar.

Mobil tlf. 416 10 690.

E-post: inger.marie.johnsgard@oyer.kommune.no

 

 

jordmor.jpgAnne Marie Yde er jordmor på helsestasjonen i 50% stilling.

Tlf. 482 65 019,

E-post: anne.marie.yde@oyer.kommune.no

 

 

 

 

berit_orderløkken.jpgBerit Orderløkken har merkantile oppgaver på helsestasjonen.

Hun treffes tirsdag og fredag kl. 09.00 – 13.00

Tlf. 947 86 463

E-post: berit.orderløkken@oyer.kommune.no

 

 

 

 stine_røssum_iversen.jpgStine Røssum Iversen er helsesøster med ansvar for Øyer Ungdomskole og helsestasjon 0-5 år.

 Mobil: 482 83 733.

 E-post: stine.rossum.iversen@oyer.kommune.no