Ledene helsesykepleier: Kari Buskenes, tlf.: 482 80 643
Jordmor: Anne-Marie Yde 
Fysioterapeut: Inger-Marie Johnsgård, tlf.: 416 10 690
Helsestasjonslege: Simon Mogensen 


Helsesykepleier på helsestasjonen:
Susanne Kroken, tlf.: 908 15 206
Stine Røssum Iversen, tlf.: 482 83 733
Elise Sæther Enge, tlf.: 414 25 368


Helsesykepleier på Solvang barneskole: Liv Kari Enge, tlf.: 469 05 174
Helsesykepleier på Aurvoll barneskole: Elise Sæther Enge, tlf.: 414 25 368
Helsesykepleier på Øyer ungdomsskole: Stine Røssum Iversen, tlf.: 482 83 733