Viktige oppgaver er utvikling, koordinering, fordeling av midler og kontakt med frivillige lag og foreninger i kommunen. Vi på kulturkontoret ser frem til kontakt med publikum, så har du spørsmål eller noe du lurer på ta kontakt med en av oss.

Tjenesteleder
Eli Eriksrud
Telefon 61 10 10 09 / mobil 900 95 983
E-post: eli.eriksrud@oyer.kommune.no

Øyer folkebibliotek
Astrid Stuve
Telefon 61 27 86 23 / 911 17 452
E-post: astrid.stuve@oyer.kommune.no

Øyer kulturskole
Jon Arne Johansen
Telefon 61 26 82 68 / 934 49 803
E-post: jon.arne.johansen@oyer.kommune.no

Aktivitetskoordinator
Hilde Odden Rom
Telefon 611 01 064 / 997 07 025
E-post: hilde.odden.rom@oyer.kommune.no

Idrettskonsulent
Jan-Erik Fossheim
Telefon 924 26 488
E-post: jan-erik.fossheim@oyer.kommune.no

Ungdomskonsulent
Øyvind Selnes
Telefon 976 34 550
E-post: oyvind.selnes@oyer.kommune.no