Viktige oppgaver er utvikling, koordinering, fordeling av midler og kontakt med frivillige lag og foreninger i kommunen. Vi på kulturkontoret ser frem til kontakt med publikum, så har du spørsmål eller noe du lurer på ta kontakt med en av oss.

JAJ.jpg

Tjenesteleder kultur / Rektor Øyer kulturskole
Jon Arne Johansen
Telefon 61 26 82 68 / 934 49 803
E-post: jon.arne.johansen@oyer.kommune.no

AS.jpg

 

Øyer folkebibliotek
Astrid Stuve
Telefon 61 27 86 23 / 911 17 452
E-post: astrid.stuve@oyer.kommune.no

 

 

Aktivitetskoordinator

Telefon 
E-post: 
 

JEF.jpg

 

Idrettskonsulent
Jan-Erik Fossheim
Telefon 924 26 488
E-post: jan-erik.fossheim@oyer.kommune.no
ØS.jpg Ungdomskonsulent
Øyvind Selnes
Telefon 976 34 550
E-post: oyvind.selnes@oyer.kommune.no