Har du lyst til å være med å ferdigstille kommunedelplan for Hafjellområdet, jobbe med reguleringsplan E6 gjennom Øyer og andre reguleringsplaner?