ARKIVLEDER

Arkiv-ID: 19/1071

Det er ledig fast 100 % stilling som Arkivleder, underlagt Tjenesteenhet Kultur og fellesfunksjoner, for tiltredelse så snart som mulig.

Tjenesteenheten omfatter diverse tjenester innenfor kulturområdet, servicetorg, politisk sekretariat, post/arkiv, informasjon og personal.

Fellesfunksjonsdelen av enheten utgjør 5,7 årsverk.

Arkivleder har fagansvar, men ikke personalansvar.

Ansvarsområder:

 • Faglig ansvar for kommunens arkiv, drift av arkivtjenesten og utvikling på arkivområdet

 • Daglige arkivfunksjoner som journalføring, skanning, kvalitetskontroll av journalopplysninger, kontroll og publisering av offentlig postjournal

 • Vedlikehold av arkivplan, arkivfaglige retningslinjer og prosedyrer

 • Brukerstøtte og opplæring i sak/arkiv- og saksbehandlingssystemet

 • Etablering og utvikling av gode og effektive arbeidsprosesser innenfor fagområdet

 • Prosjektleder for overgang til fullelektronisk sak- og arkivsystem og fullelektroniske fagsystem.

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning på høgskolenivå og god arkivfaglig kompetanse. Bred erfaring kan erstatte kravet om formell utdanning

 • God kunnskap om arkivlov og -regelverk, offentlighetsloven og personvernreglene

 • God digital kompetanse og forståelse

 • Kjennskap til elektroniske sak-/arkivsystem, gjerne ESA (vårt sak- og arkivsystem)

 • Evne til å planlegge og organisere, veilede og drive opplæring.


Vi skal ha en arkivleder med utviklingsfokus og gjennomføringskraft, med gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevne. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Det er ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning, dokumentasjons- og informasjonsforvaltning.

Det gjøres oppmerksom på at ansvarsområdet kan endres ut fra organisasjonens behov.

Lønn og arbeidsvilkår i henhold til det som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Øyer kommune benytter elektronisk søknadsskjema, dette finner du her.

Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju.

Mer informasjon om stillingen kan innhentes ved å ta kontakt med Eli Eriksrud, tjenesteleder kultur og fellesfunksjoner tlf.: 900 95 983 eller på e-post til: eli.eriksrud@oyer.kommune.no

 

Søknadsfrist: 19.6.2019.