Søknad sendes inn via "Kulturmidler - søknad om støtte til kulturformål" inntil 3 uker før arrangementet og skal inneholde:

  • Kort beskrivelse av arrangementet
  • Budsjett
  • Søknadssum
  • Arrangør/kontaktperson
  • Telefonnummer, e-post og postadresse
  • Kontonummer

Søknadsfrist:
Fortløpende behandling gjennom hele året.

Forutsetninger for tilskuddet:
Tjenesten er ikke lovpålagt, men tildeles dersom det er budsjettmessig dekning for det.

Retningslinjer for tildeling av Øyer kommunes kulturmidler. (DOC) (PDF)