Forberedelser skjer på mandag den 24.08.2020, mens asfaltdekke blir lagt på tirsdag og muligens onsdag. 

 

Det blir redusert framkommelighet de dagene arbeidene pågår. 

 

Vi ber om at det tas hensyn til de som utfører arbeid på vegen, og at trafikken reduseres til et minimum disse dagene. 

 

Alternativ adkomst til Øyerfjellet er om Hundersetervegen.