Aurvoll skole er en av to barneskoler i Øyer kommune. Skolen ligger på Tretten, lengst nord i kommunen. Den er sentralt beliggende i bygda, og har Trettenhallen som nærmeste nabo. Det er kort vei til skog og mark.

Den eldste skolebygningen ble satt opp i 1915. Det har vært flere utvidelser gjennom årene, siste gangen i 2001.

Skoleåret 2023-2024 har skolen 111 elever fordelt på 7 trinn.

Administrasjonen

Rektor: Hans Øyvind Lyshaug tlf. 416 84 236

Sekretær: Marianne Stenersen tlf. 61 10 19 29
(kontortid tirsdag - torsdag)

Teamledere: Elin Buhaug og Gry Myhrsveen

Trinninformasjon 2023 - 2024

TRINN ELEVER KONTAKTLÆRER
1 17 Maren Odden
2. 20 Hilde Musdalslien
3. 16 Elin Buhaug
4. 14 Ståle Hagen
5. 16 Gry Myhrsveen
6. 11 Mari Slåen
7. 17 Sol Marita Hovden

 

Satsningsområder

Aurvoll er en nærmiljøskole som har et bredt samarbeid med lokalsamfunnet. Skolen samarbeider med næringsliv, lag og foreninger, institusjoner, og enkeltpersoner. Aurvoll er en entreprenørskole og har partnerskapsavtaler med en bedrift og en institusjon.
Videre er vi en moderne skole med stor satsing på IKT. Alle elever og ansatte har hver sin personlige iPad som de bruker i undervisningen og hjemme. Alle klasser har stor skjerm eller interaktiv tavle eller i klasserommet.

Aurvoll har undertegnet partnerskapsavtaler med TINE Meierier og Tretten alders- og sjukeheim. Disse avtalene skal gi elevene større innsikt i arbeids- og næringslivsspørsmål, samt gi dem bedre grunnlag for framtidige yrkes- og utdanningsvalg. Skolen ser det som viktig at teori og praksis går hånd i hånd. Det kan bidra til økt forståelse og læring.

Aurvoll skole har et eget program for trygghet og trivsel. Skolen har også et stort fokus på å gi elevene god sosial kompetanse, og ruste dem til å være gode medborgere. Hva vi gjør for å oppnå god sosial kompetanse, godt læringsmiljø og arbeid mot mobbing kan dere lese mer om i «Aurvoll skole sin plan for sosial kompetanse og godt læringsmiljø (DOC) (PDF)», under planer og reglement. Der vil dere også finne mer om aktivitetsplikten, og hva skolen må gjøre dersom vi får varsel om dårlig læringsmiljø.