Det er ledig fast 100 % stilling som Avdelingsleder ved bokollektivet for demente og skjermet avdeling ved Øyer Helsehus. Avdelingen har 8 pasienter ved bokollektivet for demente og 8 pasienter ved skjermet avdeling for demente.  

Ansvarsområder:

 • Daglig ansvar for drift; personal, prosedyrer og fag

 • Medansvar for avdelingens regnskap, rapportering om økonomi og statistikk

 • Faglig ansvar, bl.a. tverrfaglig samarbeid og opplæring / undervisning

 • Representere Øyer kommune i prosjektgrupper til Helseregion Sør-Gudbrandsdal


Stillingen inngår i enhetens lederteam og avdelingslederen rapporterer til tjenesteleder.

Kvalifikasjonskrav:

 • Sykepleier

 • Må kunne arbeide selvstendig og i team

 • Gode datakunnskaper, da tjenesten benytter Gat turnussystem, TQM kvalitetsprogram og Gerica Elektronisk pasientjournalsystem

Ønsker:

 • Erfaring fra eldreomsorg, og spesielt innenfor demens

 • Videreutdanning innenfor demensomsorgen/psykiatri

 • Ledererfaring

 • Lederutdanning

 • Endringsvilje og kunne stå i en hektisk hverdag

 • Reflektert, lyttende, beslutningsdyktig, rettferdig og handlingsorientert

 • Erfaring med fagsystemer GAT, Gerica, TQM

Vi ønsker oss ledere som fremstår som engasjerte, profesjonelle, løsningsorienterte, rause, offensive, som viser respekt, og bruker humor. Personlig egnethet, stabilitet og god arbeidsmoral vil bli tillagt stor vekt ved alle ansettelser.

 

Framlegging av politiattest og helseattest kreves ved tilsetting.

Lønn og arbeidsvilkår i henhold til det som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Øyer kommune benytter elektronisk søknadsskjema, dette finner du her.
Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju

Mer informasjon om stillingen kan innhentes ved tjenesteleder Kristna Kvarberg

Tlf.: 472 70 709 eller på mail til: Kristina.Kvarberg@oyer.kommune.no

Søknadsfrist: 20.11.19