Besøket på bygdekinoens visninger har vært svakt over lengre tid, og nedadgående de siste 2 årene. Dette kombinert med stram kommuneøkonomi og økt egenandel til Film og Kino for hver visning har ført til at beslutningen om nedleggelse av tilbudet er uunngåelig. Avlysning av de siste visningen nå før jul er av sammensatt karakter, samt at besøket tradisjonelt er lavt i tiden nærmest jul.

Kinopublikummet i Øyer henvises til Lillehammer kino, som har et langt mer omfattende tilbud enn det Bygdekinoen har klart å tilby.