Norsk Kulturarv er en ideell, nasjonal stiftelse opprettet i 1993. Norsk Kulturarvs visjon er vern gjennom bruk, og de gjennomfører praktiske tiltak i samarbeid med
offentlige styresmakter og næringslivet for å ta vare på den mangfoldige kulturarven vi har i Norge. Norsk Kulturarv har hele landet som arbeidsområde, og initierer kulturvern-tiltak både på lokalt og nasjonalt nivå. Les gjerne mer om Norsk kulturarv her.