Bådstø ble fradelt garden Stav i 1781. Allerede før den tid hadde det foregått innkvartering og matservering til reisende her. Stedet ble et viktig trafikknutepunkt. Bådstø lå sentralt til både for vegfarende og for ferdsel på Losnavatnet. Sommerstid ble det brukt båter, om vinteren hest og slede på isen. I tillegg var det sundsted her som ga sikker krysning av Lågen.

Det ble reist en stor tømmerbygning i Bådstøhaugen – sør for dagens bygning. Den ble bygd til bruk under Stavsmartn. I 1872 ble Bådstø rammet av brann, bare eldhuset og to stabburet sto igjen. Bygningen i Bådstøhaugen ble da flyttet og brukt som nytt våningshus i Bådstø fra 1875. Hovedhuset, slik det står i dag, er deler av denne bygningen.

Stedet har gjennom tidene vært viktig for avviklingen av Stavsmartn. Kremmere og hestehandlere har funnet losji og fått servering i Bådstø. Under martn lå det ofte to personer (anføttes) i hver seng. Da ble det plass til 60 gjester. Det var spiltau til 30 hester. De hestene som ikke kom under tak, ble bundet til bjørketrær og furulegger rundt om i Bådstøhaugen.

Youtube: Bådstø, samtale med Mari Bådstø