I forbindelse med utskiftning av vann- og avløpsledninger samt nytt gatelys, vil Bakkevegen være stengt for gjennomkjøring frem til jul.

I forbindelse med disse arbeidene vil Granrudvegen være stengt for gjennomkjøring ved krysset Granrudvegen/Bakkevegen til og med onsdag 19.september.