Barn og unges representants ansvars- og virkeområde omfatter alle forhold knyttet til plansaker.

  • Barn og unges representant skal påse at barn og unges interesser blir ivaretatt i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser.
  • Barn og unges representant har et særlig ansvar for å se til at barn og unges interesser ivaretas i den kommunale planleggingen.

Barn og unges representant er ungdomskonsulent og aktivitetskoordinator Øyvind Arnold Selnes

Tlf: 97634550

E-post: oyvind.arnold.selnes@oyer.kommune.no

Retningslinjer for barn og unges representant.