Dulven barnehage har opprettet en avdeling i Misjonshuset for ban av familier som bor på Tretten østside. Mosjordet barnehage har ingen ledige plasser per i dag.

Øyer kommune har ut fra en vurdering av drift ved Mosjordet barnehage besluttet at det ikke er aktuelt å opprette en egen avdeling på vestsiden. Dette er det både pedagogiske og praktiske årsaker til.

Det er ledige barnehageplasser i Dulven barnehage per i dag. Dersom foreldre vurderer at det vil gi en bedre løsning for sin hverdag at barna går i barnehage på vestsiden er det derfor mulig å søke barnehageplass i Dulven. Dette kan gjøres ved å legge inn en ordinær søknad på barnehageplass her:

https://barnehage.visma.no/oyer