Fristen for å søke barnehageplass i alle barnehager i Øyer kommune for barnehageåret 2016 / 2017 er 1. mars 2016.

Ønsker dere søke barnehageplass gjør dere dette via linken her; Foresattportalen

Foresattportalen finner du også på kommunensforside - i den blå linja oppe på siden.

Søkere som har plass, men som ønsker plass i annen barnehage, må søke på nytt.

De som i dag har sin søknad stående på ventelista bes sjekke sin søknad og oppdatere denne.

For mer informasjon kontakt kommunens servicetorg, tlf. 61 26 81 00 eller ta direkte kontakt med barnehagene.