Barnevernet har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barna. Barneverntjenesten skal bidra på en slik måte at barn får trygge oppvekstsvilkår. Når noen er bekymret for et barn eller ungdom, kan det sendes bekymringsmelding til barneverntjenesten.

Melding til barneverntjenesten
Både privatpersoner og offentlige instanser kan melde fra til barnevernstjenesten om at et barn kan ha det vanskelig. Det kreves ikke at du har observert det som meldingen din refererer til, men du bør kunne identifisere kilden til informasjonen. Barnet selv kan også kontakte barneverntjenesten på vegne av seg selv eller andre.

Er du bekymret for et barn?

Skjema for bekymringsmelding.

Er du barn / ungdom, og ønsker å vite mer om barneverntjenesten, klikk her.

Se også http://www.116111.no/. Gratis alarmtelefon for barn og unge.

For ytterligere informasjon, se Barne- ungdoms og familiedirektoratet .

Fra 1.1.19 er Øyer kommune tilknyttet Ringsaker interkommunale barnevernvakt. Du finner mer informasjon om dette via denne linken: Ringsaker interkommunale barnevernvakt.