Det er ledig fast 100 % stilling som barnevernkonsulent i barneverntjenesten.

Stillingen er forankret i tjenesteenhet helse- og familie og er samlokalisert i felles kontorbygg med bl.a. helsestasjon, PPT, NAV, flyktningetjeneste, m.fl.. Det er felles overordnet ledelse. Det er planlagt et utredningsarbeid i 2019 som gjelder interkommunalt samarbeid om barnevernets oppgaver.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen inngår i barneverntjenesten i Øyer.  Arbeidet omfatter selvstendige og varierte oppgaver innenfor barnevernfeltet, i hovedsak saksbehandling, men det er også aktuelt med oppgaver innenfor tiltaksarbeid.

Kvalifikasjonskrav:

Til stillingen søker vi deg som har:

  • Minimum 3-årig høgskoleutdanning som barnevernspedagog eller sosionom.
  • Det er ønskelig med erfaring fra både saksbehandling og tiltaksarbeid innenfor barnevernet ogrelevant tilleggs- eller spesialutdanning.
  • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet og evne til samarbeid og tverrfaglig innsats.

 

Vi kan tilby:

  • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et godt team med erfarne barnevernsarbeidere og gode samarbeidspartnere i andre tjenester.   
  • Veiledning og kompetanseheving
  • Lønn og arbeidsvilkår i henhold til det som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Øyer kommune benytter elektronisk søknadsskjema, dette finner du her

Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju.

Godkjent politiattest må framlegges ved tiltredelse i stillingen

Spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder Gerd H. Hvoslef, e-post: gerd.hvoslef@oyer.kommune.no;  

tlf. 951 89 118 eller fagansvarlig Veronika Stormo epost: veronika.stormo@oyer.kommune.no;  tlf.  992 32 037.

 

Søknadsfrist: 10.1.2019.