Det er ledig fast 100 % stilling som barnevernkonsulent i barneverntjenesten

Stillingen er forankret i tjeneste-enhet helse- og familie og er samlokalisert i felles kontorbygg med bl.a.  helsestasjon, PPT, NAV, flyktningetjeneste m.fl. Det er felles overordnet ledelse.

Arbeidsoppgaver:

Saksbehandleroppgaver etter lov om barneverntjenester

Sentrale arbeidsoppgaver er gjennomføring av undersøkelser og oppfølging av familier som mottar hjelpetiltak fra barneverntjenesten

Kvalifikasjonskrav:

Relevant sosialfaglig utdanning, primært som barnevernspedagog eller sosionom

God kjennskap til lov om barneverntjenester

Erfaring fra kommunalt barnevernsarbeid

God skriftlig framstillingsevne

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby:

Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver

Veiledning og kompetanseheving

Lønn og arbeidsvilkår i henhold til det som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

 

Øyer kommune benytter elektronisk søknadsskjema, dette finner du her.
 

Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju

Godkjent politiattest må framlegges ved tiltredelse i stillingen

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til tjenesteleder Gerd H. Hvoslef, e-post: gerd.hvoslef@oyer.kommune.no;  tlf. 95189118

eller fagansvarlig Veronika Stormo epost: veronika.stormo@oyer.kommune.no;  tlf.  992 32 037  

 

Søknadsfrist: 02.05.2019