Granrudmoen barnehage inviterer til basar tirsdag 26.mai 2015, kl. 16.30 - 18.30. Deler av inntektene går til Røde Kors sitt arbeid for barn i Nepal.

Invitasjonen kan du se her: Basar i Granrudmoen barnehage