Seksjonen ledes av en beredskapsleder med ansvar for 4 brannstasjoner. En i Lillehammer med fast kasernert vakt, to i Gausdal (Segalstad Bru og Olstad) og en i Tretten sentrum, disse tre med deltidsmannskap. Brannstasjonene overlapper hverandre og sideforflyttes etter behov. Beredskapsleder har kontor i brannstasjonen på Lillehammer.

Brannvesenet er pålagt utrykningsplikt og beredskap ved alle akutte ulykkessituasjoner. Dette setter store krav til mannskapene og vi er avhengig av å ha moderne, godt utstyr vi kan stole på når alle mulige og umulige utfordringer blir forelagt oss. Brannvesenet har et godt samarbeid med alle redningsetater. 

Leder beredskap: Stig Ringlund      Tlf. 61 10 52 93 Mobil 909 16 995  Epost    stig.ringlund@lillehammer.kommune.no
NK beredskap:      Jaran Sveen       Tlf.                    Mobil 908 05 303   Epost    jaran.sveen@lillehammer.kommune.no

IUA Oppland

IUA Oppland,stårfor interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Oppland. Lillehammer region brannvesen er utpekt til vertsbrannvesen, som betyr at selskapet administreres herfra og at hovedtyngden av utstyr og kompetanse er lagt hit.
 
Ved uhell i en av kommunene av noe størelse, rykker en bil opplastet med spesialutstyr ut fra Lillehammer. Inkludert i utstyret er to arbeids båter som står klar til utrykning, en på Lillehammer og en på Otta. I tillegg til dette er det plassert en tilhenger med utstyr på Fagernes og en tilsvarende på Otta. Disse kalles for depoter. Det er ett utstrakt sammarbeid med Hedemarken brannvesen der Hamar er vertskommune for IUA Hedemark.
 
Restverdiredning RVR
RVR er et samarbeid mellom norske forsikringsselskap og brannvesen. Forsikringsselskapene har investert i spesialutstyr og biler som brannvesenet på flere steder i landet har til fri disposisjon. RVR-bilen er stasjonert på Lillehammer og dekker hendelser i store deler av Oppland. Alle kan, uten kostnad, rekvirere denne spesialbilen.
 
RVR-bilen som bemannes av spesielt utdannet personale fra brannvesenet, er godt utrustet. Lensepumper, vannsugere, avfuktningsaggregater, plast og presenninger for innpakking, transportable el. verk, belysningsmateriell, kjemikalier mot korrosjonskader, røykgassvifter og håndverktøy. Foruten brann- og vannskader kan vi hjelpe til med levering av strøm til mindre enheter ved strømbrudd.
Vakthavende brannmester på Lillehammer kan konntaktes ved behov Mob. 957 91 456