Det vil være snakk om en større øvelse, men kun en spilløvelse slik at det blir ikke synlige blålys i kommunen. Øvelsen er lokalisert til Tingberg, men andre deler av kommunen kan også bli involvert i større eller mindre grad. I tidsrommet 08.30 - 12.00 kan det derfor være utfordrende å komme gjennom på telefon til kommunen, og enkelte medarbeidere vil ikke være å få tak i.

Vi ber om forståelse for dette, og håper det ikke skaper for store forstyrrelser.