I morgen vil fylkesmannen avlegge besøk i Øyer. Fylkesmannen stiller med en gruppe på 10-11 personer og programmet for besøket vil være:

Kl. 08.00-09.45               Besøk på Solvang skole.

Det blir gitt en orientering om hva og hvordan det jobbes med flerkulturelle miljøer og inkludering, og de vil delta på samlingsstund. Solvang skole er en flerkulturell skole, der det i fjor var 37 ulike nasjonaliteter blant elever og ansatte.

Kl. 10.00-12.00               Følget ankommer Hafjell Hotell, Gjestegården for kort orientering og en løs prat om forskjellige temaer i Øyer.

Temaer vi vil lufte er bl.a. kort status fra Øyer, omstillingen og omorganiseringen i Innlandet, E6 utbyggingen gjennom Øyer og revidering av kommunedelplanfor Øyer Sør. Her blir det en kort presentasjon, deretter blir ordet fritt.

Kl. 11.00-11.30               Lunsj, og praten fortsetter.

Kl. 11.30-12.00               Ordfører og Fylkesmann deltar i smakspanel i regi av Bonde og småbrukerlaget, mens de resterende av deltakerne fortsetter praten rundt bordet.

Kl. 12.00                          Avreise til Ringebu for Fylkesmannen med følge