Vi har i det siste fått en del spørsmål fra innbyggere som har fått besøk av representanter for bredbåndstilbyderen HomeNet.

Øyer kommune er kjent med at bredbåndsleverandøren HomeNet har ambisjoner om å bygge ut og tilby fiberbredbånd i deler av vår kommune. Utbyggingsplanene er utarbeidet med firmaet Brunbjørn som er hjemmehørende i vår region. Mange har allerede fått besøk hjemme av representanter fra HomeNet og flere vil få det i tiden fremover.
 
Vi er opptatt av at flest mulig av våre innbyggere skal kunne få bredbånd og stiller oss positive til at flere leverandører ønsker å tilby det i Øyer.
 
Dersom du har ytterligere spørsmål, kan disse rettes til vår prosjektleder i Bredbåndsprosjektet i Lillehammer-regionen, Dag Vågsnes +47 909 10 644 / dag.vagsnes@lillehammer.kommune.no