Etter nye nasjonale anbefalinger og retningslinjer ift. sosial kontakt, vil det framover være noe innskjerpinger ift. besøk også på Øyer helsehus. Disse retningslinjene gjelder fram til ny informasjon blir delt.
 
Ikke kom hvis du er syk eller har forkjølelses symptomer, selv milde symptomer.
Personer som er i karantene eller som venter på test-svar (ventekarantene) skal ikke komme på besøk.
Hver beboer kan få besøk av 1-2 faste besøkende, og vi anbefaler at besøkende har hatt begrenset sosial kontakt i forkant av planlagt besøk.
Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, vurder om besøk er absolutt nødvendig.
Alle besøkende skal ha på munnbind under besøket, dette gjelder både vaksinerte og uvaksinerte besøkende. Munnbind ligger tilgjengelig på Blåsalen og ved hovedinngangen.
 
Besøkende oppfordres til å skrive seg inn i besøksprotokollen.
Vi anbefaler at besøkende overholder nødvendig avstand (2m).
Besøk skal fortsatt bestilles som før, på forhånd.
 
Punktene er basert på de nye nasjonale tiltakene i forhold til besøk på Øyer helsehus