I tiden etter jul har beboerne på ØHH fått vaksine, og flesteparten er nå fullvaksinert.
Vi vil likevel framover ha enkelte beboere som ikke er vaksinert eller bare delvis vaksinert.
Blant ansatte og pårørende er antall vaksinerte fortsatt lavt, men det forventes at dette tallet vil stige etter hvert.
Det er anbefalinger i forhold til nærkontakter nå som beboerne er vaksinert (og at enkelte beboere på helsehus ikke er vaksinert).
 
Besøk må fortsatt avtales i forkant
  • ØHH ønsker fortsatt at besøksrom som hovedregel skal benyttes. Besøk på beboerrom kan avtales direkte med avdelingen dersom besøksrom er opptatt og antall besøkende er maks 2 personer.
  • Det er ingen begrensing i antall besøk per beboer per uke, men vi kan ikke ta imot mange besøkende på samme avdeling samtidig.
  • Lengden på besøk er maksimalt 45 minutter (både på besøksrom og på pasientrom). Besøksrom kan bestilles for inntil 1 time og 45 minutter ved spesielle anledninger, for eksempel ved bursdagsfeiringer o.l. 
 
 
Utdrag fra veilderen til Helsedirektoratet/FHI:
  • Hvis både beboeren og den besøkende er vaksinerte, kan de ha fysisk kontakt. Men den besøkende bør fortsatt holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker, på grunn av usikkerheten rundt smittespredning fra vaksinerte.
  • Vaksinerte beboere kan ha nær kontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende - de samme over tid. Men den besøkende bør fortsatt holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker.
  • For nærmere beskrivelse se FHIs nettsider.
 
Når det gjelder besøk til beboere som ikke er vaksinert, ber ØHH det om at besøkende tar kontakt, slik at vi sammen kan vurdere risikoen ved nærkontakt og antall besøkende.