Fra mandag 08.06.20 blir det også mulig å avtale innebesøk for de beboerne som av medisinske eller praktiske årsaker ikke har mulighet til å treffe sine nærmeste ute. De aller fleste besøk skal fortsatt gjennomføres utendørs. For å kunne ivareta smittevernhensyn har vi begrensninger i antall besøk pr uke, og det er viktig at alle overholder retningslinjene. Pårørende kan ta kontakt med avdelingen for mer informasjon og avtale.

 De viktigste smitteverntiltak for besøk:

  • Ikke kom på besøk hvis du er syk eller viser symptomer på luftveisinfeksjon
  • Besøkende bes skrive seg inn i besøksprotokoll og fylle ut egenerklæringsskjema for eventuell smittesporing
  • Håndhygiene skal utføres før og etter besøk
  • Hold minst en meters avstand til den du besøker
  • Vi ber om at besøkende respekterer begrensninger i lengden på besøket
  • Benytt anvist plass for gjennomføring av besøket
  • Ta kontakt med personalet på telefon om du trenger bistand

ØHH Hortensia.jpg