Det har i løpet av de siste ukene vært en kraftig økning i antall smittede nasjonalt. I lys av dette er det derfor helt nødvendig med strengere tiltak for å redusere smittespredning og smitterisikoen. Rådene som gjelder fra nasjonale myndigheter innebærer at alle holder seg størst mulig grad hjemme og bergenser antall nærkontakter og besøk i hjemmet.

For Øyer helsehus innebærer det at vi derfor spesifikt oppfordrer besøkende til å være ekstra oppmerksomme ift. besøk i tiden framover. Fra 9/11 vil alle besøk fortrinnsvis gjennomføres på besøksrom, og ikke lengre inne på pasientrom. Antall besøk per beboer er nå inntil 2 besøk per uke, med en varighet på maksimalt 45minutter per besøk. Dette skyldes tilgangen og kapasiteten på besøksrom på Øyer helsehus.

Vi ber fortsatt om at alle besøkende fyller ut egenerklæringsskjema ifm. besøk.
Ikke kom på besøk når du er syk, og meld avbud til avdelingen så raskt som mulig hvis du blir syk. Personalet vil stille spørsmål omkring sosiale sammenkomster/aktiviteter de siste dagene, for å bidra til god dialog med mål om å redusere risikoen for smitte ifm. besøksgjennomføring.
Vi ber spesielt om at besøk unngås i tilfeller hvor besøkende eller deres nærkontakter har oppholdt seg i områder som er definert som røde.

Myndighetenes råd innebærer å unngå alle unødvendige innenlandsreiser og at deltakelse i sosiale sammenkomster/aktiviteter på fritiden bør begrenses og være nøye gjennomtenkt. Vi gjør derfor oppmerksom på at dette også vil være en del av den vurderingen som gjøres når besøk bookes. Individuelle vurderinger og god dialog med de som tar kontakt for å planlegge besøk er verktøyene som benyttes for å redusere smitterisikoen.

Det er veldig viktig at vi holder minst 2 meter avstand til personer i risikogruppene, vi ber om at dette også overholdes imøte med ansatte på helsehuset.

Vask hender, hold avstand, vær hjemme og test deg når du er syk.

Ved spørsmål, ta kontakt med avdelingen.