Øyer helsehus tar imot besøkende som før de midlertidige innstrammingene fom 25/3
Det er ikke lengre noen begrensning ifm. antall besøkende slik som det var fom. 25/3.
 
Ta kontakt på telefon 90989728 for besøk på besøksrom
Besøk skal bestilles i forkant, og helst i god tid.
Telefonen er betjent mandag-fredag mellom kl. 09:00-11:00 og kl. 12:00-13:00.
Avdeling Skjermet og Bokoll tar kontakt dirkete med avdelingen for bestilling av besøksrom, ettersom det er eget besøksrom for disse to avdelingene.
 
Ved besøk av kun 1-2 personer, kan besøk gjennomføres på pasientrom.
Det forutsettes at besøkende ikke kommer fra områder med smitteutbrudd og/eller uavklarte smitteveier. Besøkende skal følge råd og anbefalinger som gjelder i den kommunen de kommer fra.
 
Ta kontakt direkte med avdelingen for å bestille besøk på pasientrom.
Vi kan ikke ta imot for mange besøkende samtidig på samme avdeling, derfor må tidspunkt avtales med avdelingen.
Korttids: 610 56 132
Langtids 1: 610 56 103
Langtids 2: 610 56 113
Langtids 3: 610 56 104
Skjerma: 610 56 112
Bokoll: 610 56 102
 
Er du syk eller har symptomer skal du ikke komme på besøk. Ring å avbestill besøket, så finner vi ny tid når du er frisk igjen.