Det er ikke lengre mistanke om mulig omgangssyke / Norovirus på ØHH.
Prøvene som ble tatt var negative og symptomer blant beboere er nå ikke lenger tilfelle.
Vi ber allikevel alle som skal besøke oss om å være ekstra påpasselig med tanke på egne symptomer.
Vi ønsker ikke besøk av personer som har hatt omgangssyke-symptomer de siste 48 timer.
Vurder om besøk kan utsettes hvis det er noe usikkerhet tilknyttet mistanke om symptomer.
 
Som i forrige informasjon: Corona og Norovirus (omgangssyke) er i området rundt oss alle om dagen.
Vi vil gjøre det vi kan for å unngå å få disse smittsomme sykdommene inn på helsehuset,
og ber om at alle besøkende inkl. samarbeidsaktører er med på å bidra så godt som mulig til at vi sammen klare å begrense smitten inn på helsehuset vårt i Øyer kommune.