Øyer helsehus ber besøkende som har ønske om å besøke beboere på julaften og/eller nyttårsaften, om å melde ifra om sine ønsker.Besøkstidspunkter vil være fra ca. kl. 09.00 og fram til ca. kl. 14.00
Mandag den 21/12 er siste dag for å melde ønske som tas med i planleggingen!
Den 22/12 ser vi på innkommende ønsker og fordeler besøkstid ut ifra dette, så meld ifra senest 21/12!

 

 

Langtids 1, 2, 3 og Korttids har Blåsalen som besøksrom

Besøkstid bestilles på tlf: 909 89 728

 

Skjerma og Bokoll har Mellomstuen som besøksrom

Besøkstid bestilles på avdelingstelefonen til hver av avdelingene
Tlf. Skjerma 610 56 112
Tlf. Bokollektiv: 610 56 102